Köpa valp

Kontakta gärna Kopovklubbens avelsråd innan du bestämmer dig för en valp. Du får då veta om parningen/kullen är rekommenderad, får information om föräldradjuren samt råd och tips på vägen om så önskas. Var aldrig rädd att fråga eller att ställa rimliga krav på uppfödaren. Om problem uppstår kan man alltid kontakta Kopovklubben eller SKK.

Längst ned på den här sidan annonserar vi ut parningar och valpkullar som uppfyller SKK:s, SSKK:s  samt SSDV:s krav för avel.

Frågor att ställa till uppfödare

Fråga uppfödaren om föräldradjuren uppfyller kraven i Svenska Slovenský Kopovklubbens avelsprogram. Det är också viktigt att fråga om föräldradjurens syskon samt far- och morföräldrar är friska från sjukdomar, tex höftledsdysplasi och hjärtsjukdomar. Man bör inte köpa en valp med högre inavelsgrad än 6,25% vilket motsvarar en kusinparning. Kom ihåg att uppfödaren har stort informationsansvar angående alla hälso- och ärftlighetsfrågor.
Det är viktigt att föräldradjuren har visat god social kontaktförmåga, är hanterbara, skottfasta samt att de har lätt för att avreagera sig efter upplevd obehaglighet. Man bör fråga om föräldrarna och/eller andra besläktade hundar har provats på jaktprov, mentaltest och utställning. Givetvis är det viktigt att höra sig för hur föräldradjuren fungerar jaktligt.
Det är alltid en god ide att besöka uppfödaren vid flera tillfällen för att se hur tiken fostrar valparna och se hur valparna utvecklas fram till leverans. Under alla omständigheter ska man få en chans att träffa tiken. Har du möjlighet är det också bra om du får tillfälle att träffa valparnas far. Det kanske till och med kan vara möjligt att se något av föräldradjuren under jakt om man är ute i god tid.

Leverans

När det blir dags att hämta valpen skall den vara veterinärbesiktigad tidigast en vecka före leveransen, vaccinerad mot parvovirus och id-märkt. Med valpen skall också en hel del handlingar följa: registreringsbevis från SKK (stamtavla), veterinärintyg, köpeavtal och instruktioner om valpens skötsel och foder.