Träningsdag hos Gestrike vilthägn

Postad
Kopovklubben

Lördagen 19e Augusti planerar vi för en träningsdag, med möjlighet att träna i vildsvins-hägn, testa hunden på björn (permo-björn) och gå viltspår. Det kommer att finnas erfaren personal och instruktör på plats som kan hjälpa till.

Vi har hela anläggningen för oss i klubben, så vi kan planera träningen utifrån allas behov och intresse.

Grundpriset är 1250kr (per hund) för hela dagen, då delar vi på alla tider i vildsvins-hägnet under dag, alla aktiviteter kring permo-björn och viltspår samt lunch och fika. Vill man enbart göra något enstaka släpp i hägnet så reduceras priset. Har man fler hundar så blir kostnaden 750kr för hund nr 2.

Intresseanmälan, med information om antal hundar och vilka aktiviteter som är av intresse, skickas till Patrick Hillberg email pallehillberg@live.se eller som ett PM senast 30e Juni

Info om Gestrike Vilthägn https://www.gestrikevilthagn.se/

Välkommen

Styrelsen