Testa din kopov

Postad
Kopovklubben

I samband med hägnträffen på Mamima finns det möjlighet att genomföra klubbens spårskallprov samt hägntest. Momenten är två delar av flera som en kopov behöver genomgå för att bli en avelsgodkänd hund enligt klubbens kriterier. 

Klubben subventionerar hela kostnaden för hundar som genomför skall+ hägntest med följande uppfyllda kriterier: 

  • 18 månader upp till och med 3 år 
  • Har genomfört HD röntgen med officiellt resultat 
  • Är medlem i SSKK för 2020 

Om hunden inte har röntgats får medlemmen betala halva kostnaden för momenten, 550 kr. 

Läs mer om provens innehåll på http://www.kopovklubben.se/prov/ 

Viktig angående röntgen

Om du planerar att HD röntga din kopov, röntga då även armbågar (ED). HD och ED är en del av viktig hälsodata gällande utvecklingen av vår ras. Officiellt HD resultat är idag ett krav i samband med avel. Enligt RAS-dokumentet är även ED ett krav för att få en avelsgodkänd hund.