Subventionering av jaktprov

Postad
Kopovklubben

Styrelsen har fattat ett beslut att under jaktsäsongen 18/19 (d.v.s. fram t.o.m. 31/1-19) subventionera jaktprov för medlemmar med 500kr/prov.
För att erhålla subventionen skickar man en kopia på sin anmälan till styrelsen på e-post styrelsen.sskk@gmail.com. När provet sedan är genomfört betalar vi ut ersättningen till önskat konto.
Anmälan till jaktprovet finner ni här: http://www.ssdv.nu/images/anmälan_särskilt_prov_på_vildsvin_ny2-OK.pdf 
Anmälan skickas till SSDVs jaktprovsansvarige, Anders Wideson på a.wideson@gmail.com med kopia till styrelsen.sskk@gmail.com