Subventionerade spårskallprov och hägntest i samband med årsmötet 21 mars 2020

Postad

21 mars i samband med SSKK´s årsmöte på Mamima Jakt kommer det finnas möjlighet att genomföra klubbens hägntest samt spårskallprov. Hägntest och spårskallprov är två moment för hundar som i ett senare skede kan bli aktuella för att bli avelsrekommenderade från SSKK. Spårskallprovet är en bedömning där det noteras hundens skallarbete i löpan.

Styrelsen har beslutat att i samband med årsmötet på Mamima 21/3 reducera priset på de två momenten.

För hund (18 månader- upp till fyra år) med officiellt HD resultat står klubben för kostnaden.

För hund (18 månader- upp till fyra år) med ej genomförd HD röntgen kostar spårskallprov samt hägntest 550 kr.

Hunden ska ha en viss vana att möta vildsvin. Resultatet registreras hos klubben med är inte ett officiellt resultat på hunddata men värdefullt för klubbens avelsarbete. Styrelsen förbehåller sig rätten att prioritera/välja hundar till spårskallprov vid stort intresse. Detta

med anledning av att om det varit svårt att fånga in vildsvinen kan det påverka hur många spårskallprov som kan genomföras. Styrelsen kommer prioritera hundar med HD A eller B samt geografisk spridning. Begränsat antal platser. Anmäl dig genom att maila till styrelsens mail, uppge ägarnamn samt hundens registreringsnummer. För dig som vill träna din hund i hägn finns givetvis även den möjligheten. 

Mail: styrelsen.sskk@gmail.com Välkommen med din anmälan!

För information om bedömning och innehåll i spårskallprov samt SSKK hägntest, se länk. http://www.kopovklubben.se/prov/