SSDV-Aktiviteter under vår och sommar 2019

Postad
Kopovklubben

Kopovklubben är ansluten till Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar (SSDV), och som medlem i Kopovklubben är du också medlem i SSDV.

Alla SSDVs aktiviteter och övrig information finns också att läsa på hemsidan www.SSDV.nu. Vi finns även på Facebook som SSDV- Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar.

* 4-5 maj träff för medlemmar i de rasklubbar som är anslutna till SSDV. Plats för arrangemang är Mamima Jakts vildsvinshägn utanför Söderköping. Lördagen 4 maj kl 1300 – 1500 blir det föreläsning av Katja Nilsson som forskar och undervisar inom tillämpad husdjursgenetik på SLU. Katja kommer prata om nedärvning av främst jaktliga egenskaper, där avelsarbetet försvåras av att träning och miljö spelar stor roll utöver hundens genetiska anlag. Utrymme för diskussion. SSDV kommer därefter informera om jaktprovsverksamheten och lite nyheter. SSDV står för arrangemanget med föreläsningarna.

Gemensam middag på kvällen till självkostnadspris för de som vill stanna för att träna/ diplomera hundar under söndagen. Anmälan till Eva Torffvit rantafej@live.se för både föreläsningarna och för bokning av gemensam middag på kvällen.

Söndagen den 5 maj har SSDV bokat träningshägnen på Mamima Jakt. Om fler än 10 hundar blir det rabatterat pris. Anmälan för hägnträningen till Henrik Pettersson barrolo@live.se Finns intresse för diplomtest så meddela i god tid.

* 30 maj (Kristi Himmelfärdstorsdagen) officiell specialklubbsutställning för SSDVs raser på Elmia Game Fair i Jönköping. Domare Bo Wallin som. Anmälan senast 15 maj via blankett som finns på SSDVs hemsida.

* 10 augusti är det SSDVs SM i Viltspår i Nävekvarn. Rasklubbarna nominerar sina kandidater till mästerskapet. Passa på att träna och gå viltspårprov när jaktsäsongen är över och ha en chans komma med och tävla för din rasklubb i SM.