Särskilt beslut gällande dispens utifrån rådande läge med covid -19

Postad
Kopovklubben


Styrelsen vill lämna information till våra medlemmar och övriga intressenter vad som i dagsläget gäller angående hundutställning med kvalitetsbedömning. Då läget i landet med covid-19 har påverkat möjligheten att ställa ut hund för en kvalitetsbedömning under större delen av 2020 finns det risk för att enstaka hundar som skulle kunna stå till förfogande som avelsrekommenderade hundar (enligt klubbens kriterier) ej kan få en avelsrekommendation då de saknar ett utställningsresultat
efter 24 månaders ålder. Styrelsen diskuterade frågan om möjlig dispens vid styrelsemötet 201130 och fattade beslut i frågan. Läs mer i bifogad pdf.