Jaktprov

Kopovklubben anordnar inga egna jaktprov utan alla prov ordnas av Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar (SSDV). För att anmäla sig till ett prov kontaktar man SSDVs jaktprovsansvarige, Anders Wideson på tel. 073-4020040 alt. via e-post på a.wideson@gmail.com.

Priset för jaktprovet är för närvarande 200kr som betalas in till SSDV, plus domararvode och milersättning till domarna.

Nytt är att Jakthundskommitén i SKK har på försök godkänt att vi får utrusta hundarna med filmkamera för att lättare identifiera vilket vilt hunden driver och underlätta bedömningen.

Här hittar ni de fullständiga reglerna för Jaktprov på vildsvin med drivande hund