Årets Bästa Kopov

Klubben har från och med året 2015 beslutat att införa ett årligt vandringspris till Årets Bästa Kopov.

Vandringspriset är en tavla från Slovakien målad på trä med en Slovenský kopov i en jaktsituation tillsammans med en vildsvinsgalt.

arets_kopov_pris

Priset är ständigt vandrande vilket innebär att vinnare får äran att inneha vandringspriset under knappt ett år för att sedan återlämna det till styrelsen inför varje nästa årsmöte där det delas ut igen till årets bästa Slovenský kopov. En hund kan vinna detta pris maximalt 3 gånger.

Ytterligare ett pris erhålls samtidigt vilket årets pristagare behåller (plakett etc.). Priset utdelas årligen vid Svenska Slovenský Kopovklubbens årsmöte.

Tre krav för att kunna delta i årets kopov:

 1. Hundens ägare måste vara medlem i Kopovklubben vid årsmötet samt dessutom varit medlem året innan. (ex. priset avser meriter under 2015 och det utdelas årsmötet 2016).
 2. Jaktprovsstart med prisvalör mellan 1 och 3 krävs för att kunna vara med i sammandraget!
 3. Alla resultat måste vara registrerade i SKK:s stambok och meriterna måste vara erövrade det år som vandringspriset avser.

De moment som ingår för beräkning på är:  Jaktprov, RR-Diplom & Diplom Anlagstest Vildsvinshägn

Maximalt 120 poäng kan erövras i dessa tre moment.

Jaktprov på vildsvin
Poäng ges för ett (1) av nedan uppnått pris under kalenderåret innan årsmötet.

 • 3:e pris      10 poäng
 • 2:a pris      30 poäng
 • 1:a pris       50 poäng
 • Jaktcert     60 Poäng
 • Blivit Svensk Jaktchampion under kalenderåret innan årsmötet      70 poäng

Rådjursrenhet (RR-DIPLOM).
Vid RR-Diplom två år i rad så kan hund delta med RR-poängen (30 p) varje år i årets bästa kopov livet ut förutsatt att krav 2 ovan uppfyllts.

 • RR-Diplom      30 poäng

Godkänt anlagstest Vildsvinshägn (DIPLOM)        20 poäng
Poängen (20 p) följer hundens liv ut förutsatt att krav 2 ovan uppfylls.

Ytterligare poäng, totalt 50 poäng kan intjänas i följande 2 moment:

Viltspårprov max 25 poäng
Endast 1 resultat av nedan inräknas i resultatet (det bästa).

Godkänt Spårprov:

 • anlag 5 poäng
 • 2 pris Spårprov 10 poäng
 • 1 pris Spårprov 20 poäng
 • Viltspårchampion 25 poäng

Utställning max 20 poäng
Endast 1 resultat av nedan inräknas i resultatet (det bästa).

 • Good – 5 poäng
 • Very Good –  10 poäng
 • CK–CERT – (Excellent)  20 poäng
 • Utställningschampion under året  25 Poäng

Om det efter sammanräkning av alla moment visar sig att två hundar har fått lika totalpoängresultat utgår man från följande skiljedelare:

1:a hand: Jaktprovscert. Är det fortsatt lika övergår man till att jämföra i 2:a hand: Flest registrerade jaktprovsettor under året. Är det fortsatt lika övergår man till att jämföra i 3:e hand: Flest registrerade jaktprovstvåor under året osv.

Om det skulle vara lika även efter jaktprovstreor blir spårprov skiljedelare med samma princip som skiljedelare jaktprov ovan. Vid lika även där blir utställning skiljedelare på sammasätt som jaktprov ovan.

Samtliga regler finns i PDF-format här: Statut Vandringspris till Årets bästa Kopov 20150328