Anlagsprov

Klubben håller just nu på att i samarbete med tyska och slovakiska kopovklubbarna ta fram ett Anlagstest likt det som idag används i Tyskland och Slovakien för avelsbedömning för Kopovhundar i åldersspannet 12 – 18 månader.

Testet syftar till att utvärdera de parningar som genomförs samt för att få en bra överblick över egenskaperna hos våra hundar och hur dessa förändras över tiden.
Anlagstestet består av ett flertal delprov, dessa är hägntest, skalltest på släpspår av hare, mentaltest (BPH), utställning samt ett skogssläpp. Dessutom mäts och fotograferas hunden. Ett exempel på ett protokoll för anlagstestet hittar ni här, Anlagstest avel.

Hägntest

I hägntestmomentet släpps hunden i ett träningshägn för vildsvinshundar och hundens förmåga/vilja att jobba med levande vildsvin bedöms. Bedömningsgraderna är vek/rädd, mindre bra, bra, mycket bra och för skarp. I ett fullständigt anlagstest ingår två stycken hägntest.

Skalltest på hare

I detta moment utvärderas hundens vilja och ihärdighet att skalla i löpan. Vissa individer är sk. hårda i skallet och skallar enbart vid närkontakt med viltet medans andra skallar villigt även på löpan.

Mentalbeskrivning

I momentet mentalbeskrivning görs ett sk. BPH test, se mer på sidan för Mentaltest.

Utställning

Hundens resultat från två stycken utställningar registreras i protokollet för Anlagsprovet.

Skogssläpp

I detta moment bedöms hundens arbete i skogen så som sök, kontaktbenägenhet etc. Bedömingsgraderna är osäker, mindre bra, bra, mycket bra och självständig.