Nytt datalagringsdirektiv

Postad
Kopovklubben

Då ett nytt datalagringsdirektiv träder i kraft i maj så vill styrelsen upplysa om vilken information vi lagrar om våra medlemmar.
I vårt medlemsregister sparar vi namn, adress, e-post och telefonnummer till våra medlemmar.
Dessa uppgifter är enbart tillgängliga för styrelsen och vi lämnar inte ut dessa uppgifter till tredje part. Den enda gången kontaktuppgifter lämnas ut är vid valphänvisning/avelshänvisning och då först efter medlemmens uttryckliga medgivande.
Genom att gå med som medlem i Kopovklubben godkänner man ovanstående handhavande av personuppgifter.