Bli Medlem

Som medlem stöttar du klubbens arbete för att främja rasens utveckling i Sverige. Du kan vara med och påverka genom årsmötet och delta i klubbens alla aktiviteter som träffar, utställningar och provverksamhet. Som medlem och ägare av en Slovenský Kopov kan du få råd och stöd runt alla möjliga frågor som till exempel hälsa, avel, träning och jakt.

Vill du ändra dina uppgifter eller avsluta ditt medlemskap så gå in på addressändring. Där kan du även bli medlem mot faktura.

Om du har några frågor runt medlemskapet kontakta gärna vår medlemsansvarige; Tony Johansson, via telefon  070-600 10 97 eller mail  ynot@boremail.com