Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon specifik person i Styrelsen gör du det lättast via mail eller telefon.
Du kan även nå styrelsen på vår gemensamma mail: styrelsen.sskk@gmail.com