Klubbinformation november 2022

Postad
Kopovklubben

 

Drevjakterna står högt på agendan och vi hoppas att samtliga våra medlemmar har fina stunder tillsammans med era hundar. En säsong går alltid för snabbt!

Under hösten har styrelsen främst arbetat med frågor som är relaterade till jaktprovsstarter. Vi har skickat ut riktad uppmuntran till ett antal hundägare som har påbörjat meritering sedan tidigare och som nu möjligen kan vara redo för att fortsätta med jaktprov. Avstämning har även skett med medlemmar som tidigare startat på prov för att kartlägga hur tankarna går inför den här säsongen. Som vi tidigare ”puffat för” så ser vi ett behov av fler tikar med jaktprovsmeriter som kan vara aktuella för att ingå i avel. Det är fortsatt positivt med antal kopovägare som är intresserade av att starta på prov. I dagsläget känner vi till några som redan startat med fina föreslagna resultat och några som har planerade starter. Vi uppdaterar löpande på vår Facebook sida gällande de hundar som har föreslagna pris efter start på jaktprov.

Vi påminner om att klubben subventionerar provstarter (jaktprov och RR) till våra medlemmar. Ersättning betalas ut efter att vi fått tillgång till jaktprovsprotokollet. Om någon medlem har bra provmarker (gott om vildsvin) att tillgå där även andra hundar skulle kunna få möjligheten att starta så hör gärna av er.

Några saker pågång i korthet:

·       Vi har påbörjat arbetet med kartläggning gällande importerade Slovensky Kopovs till Sverige enligt beslut från årsmötet. I dagsläget handlar det främst om att ta fram statistik kring hundar som har importerats till landet under de senaste åren.

·       Vi har även påbörjat arbetet med utvärdering gällande unghundsmönstringen, även det enligt beslut från årsmötet. Unghundsmönstringen har under de senaste åren genererat ett bra antal unga hundar som har genomgått testningen. Under november månad förväntas Svenska Kennelklubbens Jakthundskommittén att fatta beslut gällande det anlagsprov i vildsvinshägn som SSDV arbetat med under ett par år. Vi kommer att återkomma med mer information kring anlagsprovet, hur vi som klubb kommer att jobba med det i förhållande till avelsfrågor när vi vet mer.

Representanter från styrelsen har deltagit i gemensamt möte med andra jakthundsklubbar gällande SKK Vision 2030. SKK är på turné på många ställen i landet under hösten samt erbjuder digitala träffar för insamling av underlag och information kring vad medlemmar tycker är viktigt för framtiden gällande Svenska Kennelklubben och vårt gemensamma hundägande. För mer information, gå in på SKK`s hemsida.

·       Arbetet med klubbens jubileumsnummer pågår och planeras att skickas ut under december månad.

·       Vi hoppas på att inom kort kunna presentera en ny sponsor till klubben med erbjudande till er medlemmar. Håll koll på klubbens Facebook.

*

Återkoppla gärna aktiviteter som ni som medlemmar önskar, det är några månader kvar men snart kommer arbetet med verksamhetsplan för 2023 påbörjas. Vi har fått in några önskemål om hägnträffar och räknar med att kunna planera för den typen av aktiviteter under våren 2023.