Klubbinformation juli 2022

Postad
Fugelsta Gårds Iso

Under våren har styrelsen för SSKK beslutat att vi inte kommer att publicera styrelsens protokoll i sin helhet på vår hemsida. Bakgrunden till det är flera. Klubben har genom protokollen haft en hög transparens kring vad styrelsen diskuterar på sina möten. Det är i grunden bra. Dock kan vi se via statistik på vår hemsida att det är väldigt få personer som läser protokollen och tar del av styrelsens arbete i den formen under ett verksamhetsår. Vi tror därmed att inlägg av den här typen kan vara mer tillgängligt för medlemmar och andra som är intresserade av att följa vad klubben har pågång framåt i tiden. Så därmed kommer vi med jämna mellanrum att skriva inlägg via hemsidan som sammanfattar vad vi arbetat med. Övriga kanaler för kommunicering kring klubbarbetet är främst vår Facebooksida Svenska Slovensky Kopovklubben samt Kopovbladet (digital medlemstidning).

Några saker som klubben arbetat med under vår/sommar:

  • Styrelsen arbetar för närvarande med utbildningsinsatser gällande träning av RR- och hjortrenhet. Vi kommer såsom det ser ut just nu kunna erbjuda en digital föreläsningskväll under augusti månad kring hur du kan träna din hund med lämpliga metoder. Målsättningen är att vi under tidig vår 2023 ska kunna bjuda in till en fysisk träff med utbildning inom RR- mm för er som har ett intresse av det. Kan vara ett ypperligt tillfälle att komma med sin unga eller äldre hund och få ta del av goda metoder!
  • Planering av kommande säsongs jaktprov för drivande vildsvinshundar är i gång. Som tidigare år kommer klubben att hjälpa till med samordning av domare för de medlemmar som önskar hjälp med det. Vi uppmuntrar våra medlemmar att i första hand inventera egna kontakter gällande lämpliga provmarker. Om det inte är en framkomlig väg finns det möjlighet att anmäla intresse till klubbens jaktprovsdagar. Sista dag för intresseanmälan är 15 augusti till styrelsens mail.
  • Vi vill också trycka på vikten av att starta på RR-prov under kommande säsong. Det finns möjlighet att kombinera RR-prov och jaktprov för den som är intresserad av det.
  • Mässorna under våren ha avlöpt väl. Ett stort tack till er medlemmar som ställer upp och står med i montern för vår rasklubb! Det är väldigt värdefullt!
  • Klubben har genomfört unghundsmönstring i maj månad. Fyra hundar av sex startande fick godkänt resultat på hägntestet. Dessutom oerhört positivt att vi fick en grupp med enbart tikar som genomgick mönstringen!
  • Listan med avelsrekommenderade hundar är uppdaterad.

Det har inkommit någon fråga till styrelsen gällande kraven för att bli en avelsrekommenderad hund enligt vårt RAS dokument. Som går att utläsa finns det antal kriterier som vi önskar att en hund uppfyller för att vara aktuell för en avelsrekommendation från SSKK. I dagsläget har vi ett krav om att hunden efter fyra års ålder ska komplettera tidigare resultat med ett jaktprov med prisvalör. De hundar som nu befinner sig på listan har flertalet genomgått unghundsmönstring i yngre ålder och senare kompletterat med jaktprov. I dagsläget har vi 9 avelsrekommenderade hundar, av dessa har 6 stycken en provmerit från jaktprov på listan. Varför behöver en hund komplettera med en jaktprovsmerit? Ja skälen till det är flera. Kopoven får anses vara en ras som är relativt ung i Sverige med sina dryga 20 år. Vilka hundar som går i avel är viktigt för att sträva efter hundarnas grundläggande arbetssätt och förmåga att arbeta med vildsvin. Det arbetssättet finns tydligt framskrivet i FCI´s rasbeskrivning. Kopoven är en drivande vildsvinshund och därmed ska aveln i möjligaste mån rikta in sig på att använda sig av hundar som just har visat de förmågorna i kombination med en godkänd exteriör och hälsokriterier. Vår absoluta uppfattning är att jaktprovet för drivande vildsvinshundar är ett ypperligt instrument för att värdera hundens arbetssätt. Krav på jaktprovsmeriter är inte specifikt för Slovensky Kopov, det är bara att titta på övriga jakthundsraser i Sverige och vilka meriter som dessa behöver uppfylla för ett godkännande från respektive rasklubb.

Klubben har under sina verksamma år arbetat med kriterier för hundar som kan ingå i avel. I dagsläget finns det en möjlighet för något yngre hundar (innan fyra år) att stå till förfogande i avel om hunden har visat sig inneha resultat för det. Den övergripande målsättning är dock att en klar majoritet av de hundar som finns med på listan med avelsrekommenderade hundar ska ha en jaktprovsvalör. Under de senaste åren har unghundsmönstring av unga hundar visat sig vara ett bra sätt för klubben att fånga upp intressanta hundar och dess ägare och följa dem vidare i arbetet. Vi möter många motiverade kopovägare som vill och ser värdet i att ha officiella meriter på många plan och specifikt jaktprov. Det är positivt! Vi bör också ha i åtanke att alla som äger en kopov är inte intresserade av att jobba med meritering och inte heller avel. Här behöver vi dock hjälpas åt, har du eller någon du känner en rastypisk och duktig hund? Motivera till meritering! Att få fler hundar bedömda är inte enbart en fråga för en styrelse i en rasklubb utan bygger till stor del på enskilda medlemmar och uppfödares uppmuntran.

Till sist vill vi önska er en fortsatt härlig sommar, det närmar sig äntligen hundsläpp!

Styrelsen för Svenska Slovensky Kopovklubben