Organisation

Styrelsen.

Ordförande:

Lottie Norén
Göteborg (Västergötland)
lottienoren@gmail.com

Avels och meriteringskontakt:

Rolf Tibbe Sandberg
Bromölla
0735-311112
rolf.tibbe@outlook.com

Kassör, medlemsansvarig:

Tony Johansson
Motala (Östergötland)
0706-00 10 97
ynot@boremail.com

Internationell representant och Hemsida

Ulf Ekström
Oslo (Norge)
+47 46-58 48 15
uekstrom@gmail.com

Ledamot

Per Franzén

Ledamot

Adam Månsson
Söderköping
073 18 19 406

Valberedning: