Organisation

Styrelsen.

Ordförande:

Daniel Simon
Norrköping (Östergötland)
0708-32 34 99
daniel.simon@hotmail.se

Vice ordförande:

Lottie Norén
Göteborg (Västergötland)
lottienoren@gmail.com

Avels och meriteringskontakt:

Ulf Bodén
Enköping
072-7453588

Kassör, medlemsansvarig:

Tony Johansson
Motala (Östergötland)
0706-00 10 97
ynot@boremail.com

Internationell representant och Hemsida

Ulf Ekström
Oslo (Norge)
+47 46-58 48 15
uekstrom@gmail.com

Mässansvarig, ansvarig Kopovbladet:

Emma Olsson
Kalmar
0707240324
emma.emnilo@outlook.com

Ledamot

Rolf Tibbe Sandberg
Bromölla
0735-311112
rolf.tibbe@outlook.com

Suppleant

Per Franzén

Suppleant:

Adam Månsson
Söderköping
073 18 19 406

Valberedning: