Organisation 2022

Ordförande

Rolf Tibbe Sandberg
Bromölla
0735-311112
rolf.tibbe@outlook.com

Vice ordförande:

Lottie Norén

lottienoren@gmail.com

Sekreterare/provsamordnare

Jonas Feldin
jonas@fbiab.com

Avels och meriteringskontakter:

Lars Niklasson
Stockholm
070-279 99 88

lars.matojakt@outlook.com

Robert Bruus

Finnerödja

robertbruus@gmail.com

Kassör/medlemsansvarig

Tony Johansson
Motala (Östergötland)
0706-00 10 97
ynot@boremail.com

Suppleant

Klas Johansson

Internationell representant och Hemsida

Ulf Ekström
Oslo (Norge)
+47 46-58 48 15
uekstrom@gmail.com

Valberedning

Daniel Simon (sammankallande) Daniel.simon@hotmail.se

Per Franzén

Ivan Hjortbrandt