Organisation 2020-2021

Ordförande

Rolf Tibbe Sandberg
Bromölla
0735-311112
rolf.tibbe@outlook.com

Vice ordförande:

Lottie Norén
Göteborg (Västergötland)
lottienoren@gmail.com

Sekreterare

Jonas Feldin
jonas@fbiab.com

Avels och meriteringskontakter:

Per Franzén
Fritsla
0730-792075
perfranzen63@gmail.com

Kassör, medlemsansvarig:

Tony Johansson
Motala (Östergötland)
0706-00 10 97
ynot@boremail.com

Provsamordnare

Ivan Hjortbrandt
Kalmar
svempa83@hotmail.se

Internationell representant och Hemsida

Ulf Ekström
Oslo (Norge)
+47 46-58 48 15
uekstrom@gmail.com

Valberedning

Sören Sehlstedt sorenjagare@gmail.com