Klubben

Svenska Slovenský Kopovklubben (SSKK)

Är en rasklubb som är ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK). Vi verkar för rasens utveckling som vildsvinshund i Sverige. I arbetet ingår att ordna möjligheter till jaktprov, viltspår samt utställning. Dessutom är vår ambition att Kopoven även i fortsättningen ska vara en frisk ras. Det gör vi genom att tillhandahålla avelsråd till uppfödare och köpare av kopovhundar. Vid länken under hittar du våra kontaktpersoner som sitter i de olika funktioner som finns inom klubben. Har du frågor så vill vi förstås att du kontaktar oss.

/Styrelsen