Jaktprov

Postad

Kopovklubben har möjlighet att annordna ett jaktprov i Östergötland preliminärt i slutet av januari. Det finns plats för fyra hundar. Provet sker över två dagar med två hundar per dag. Helst ser vi att om man provar sin hund ena dagen så hjälper man till den andra dagen. Kostnaden blir runt 3400kr/hund + boende (resten subventioneras från klubben).
Innan vi bokar något vill vi göra en koll om det finns tillräckligt intresse bland medlemmarna för detta. Anmäl intresse till styrelsen.sskk@gmail.com senast 18:e september. Om det är ett stort intresse lottar vi ut platserna.
/Styrelsen