Hälsoprogram nivå 2 gäller fortsatt.

Postad
Kopovklubben

Idag har vi tyvärr fått avslag från SKK på vår ansökan om att gå med i hälsoprogram nivå 3 för HD. Det blir således inga förändringar i registreringsbestämmelserna för Kopov i dagsläget. Vi i styrelsen beklagar såklart detta beslutet men det förändrar inte klubbens policy. Styrelsen kommer, i enlighet med medlemmarnas vilja på årsmötet, att även fortsättningsvis enbart rekommendera parningar mellan hundar som har HD grad A eller B.
SKKs beslut innebär att ett större ansvar nu faller på styrelsen samt alla som tar valpar efter sina hundar att gemensamt föra en dialog för att få fler hundar röntgade, en positiv utveckling av HD statusen i rasen och för att höja den jaktliga kvalitén på våra hundar.