Hälsoenkät Kopov 2018

Postad
Kopovklubben

Som ett led i att få en bättre överblick av hälsoläget i rasen har Kopovklubben tagit fram en hälsoenkät som vi hopps att så många ägare som möjligt vill svara på. Svaren är såklart helt anonyma. Vi uppmanar alla att svara oavsett om du är med i klubben eller inte.
Notera att enkäten gäller en hund så har du (eller har haft) flera hundar svara då på enkäten flera gånger. Alltså ett svar per hund.

Enkäten är öppen fram till den 30 september. Enkäten hittar du här.