Förslag på ny rasspecifik avelsstrategi för Slovensky Kopov

Postad

Rasspecifik avelsstrategi RAS är ett dokument som beskriver Slovensky Kopovs historik och önskade egenskaper utifrån SSKK och SKKs perspektiv. Tidigare version av RAS finns att läsa hos SKK. I januari 2019 blev Kopovklubbens styrelse färdiga med ett förslag på ny RAS, och vi väntar nu på att SKK ska godkänna den. Under tiden går det bra att läsa det nya RAS-dokumentet här.