Ekonomiskt bidrag för HD och ED röntgen 2023

Postad
Kopovklubben

Styrelsen jobbar ju som säkert många av Er sett med att få fram fler och friska hundar inom aveln. Glädjande nog är det fler som går hela vägen med genomförda mönstringar på prov och utställningar.

Något som oroar styrelsen och som vi diskuterat med bl a SKK är att få hundar genomgår röntgen av höft- och armbågsleder vilket gör det svårt att följa upp rasens utveckling av potentiella hälsoproblem. HD och ED röntgen är viktig hälsoinformation oavsett om du har för avsikt att låta hunden gå i avel eller ej.

Många av uppfödarna ställer krav på valpköparna att de skall genomföra röntgen av sina ”valpar” och ger ibland även en peng tillbaka vilket styrelsen ser mycket positivt på. Vi ser också att det har en positiv effekt då de uppfödarna får en högre andel med röntgade hundar. 

En långsiktig målsättning är att få ett högre antal röntgade hundar så att SKK kan ta ställning till om rasen kan få till ett HD/ED index som även tittar på graden av ärftlighet över generationer vilket är till stor hjälp inom många raser och ökar chanserna att hålla rasen frisk. Mer om Index för HD/ED går att läsa på Index för HD och ED | För kliniker.

Styrelsen har för att få fler att genomgå höft-(HD) och armbågs-(ED) röntgen av sin hund avsatt 10.000.- under 2023 där ni kan ansöka om bidrag om 500.-/hund mot uppvisande att hunden genomgått röntgen genom att skanna eller ta bild på kvittot på utförd röntgen till föreningen via e-post: styrelsen.sskk@gmail.com

Först till kvarn gäller och pengarna betalas ut till max 20 hundar. Vi kommer att använda oss av urvalskriterier där unga hundar har företräde till ersättning i ålder 12 månader upp till 3 års ålder. Hund som tidigare har officiellt HD/ED resultat kan inte ansöka om ersättning för omröntgen. 

Observera rutiner som gäller angående beställning av HD/ED röntgen. Det är viktigt att du går in och tar del av informationen via följande länk innan du bokar tid hos veterinär Beställ röntgenavläsning | Svenska Kennelklubben

Tidpunkten för utbetalning sker efter att röntgenresultaten registrerats, vilket idag skall gå fort enligt uppgifterna från SKK. Bidraget betalas ut oavsett resultat då det viktiga är att få in resultaten från HD och ED röntgen.

För att vara kvalificerad skall ni vara betalande medlem för 2023 när ni utför röntgen som både ska innefatta HD och ED. För att få ersättning utbetald, skicka ditt kontonummer samt hundens registreringsnummer till styrelsen.

Har ni frågor kontakt gärna styrelsen via styrelsemailen!