Avelsråd

Svenska Slovensky Kopovklubben stöttar uppfödare och hundägare i deras arbete med utveckling av rasen i Sverige Samt att hjälpa vildsvinsjägare med införskaffning av hundar. Vårt avelsråd hjälper till med att sätta upp program för aveln, och för arbetet med att få fram friska och sunda hundar. Kontakta bör ske med avelsrådet inför parning för att få råd och hjälp till exempel med beräkning av inavelsgrader. Kontakta gärna avelsrådet även inför valpköp eller import för att få tips och rekommendationer.

Avelsråd:
Björn Esplund,
Hjo (Västergötland)
be@almnas.com