Avelsprogram

Här finner du den senaste utgåvan av Rasspecifik Avelsstrategi (RAS) för Slovensky KopovRAS Slovensky Kopov rev 3
För att få registrera avkommor till kopovhundar:
Måste både tik och hanhund vara höftledsröntgade, resultatet skall också finnas hos SKK innan parning. Detta enligt årsmötesbeslut i SSKK i mars 2007 och sedan i SKK´s AK i maj 2007. Beslutet gäller från och med 1 januari 2008.
För att få rekommendation som uppfödare:
Skall man uppfylla de grundkrav som presenteras i Svenska Kennelklubbens ”Grundregler för medlemmar i Svenska Kennelklubben. Se Grundregler-SKK-2014-S7.pdf
Vidare skall man arbeta med sin avel enligt de grundregler som föreskrivs i SSKK’s stadgar.
För att få avelsrådets rekommendation och valphänvisning på en parning/valpkull:
skall Svenska Slovenský Kopovklubbens avelsrekommendationer följas:
se Avelsregler (ver. 2) för SSKK giltiga från 2016-11-01
Hundar meriterade före 2016-11-01 enligt de gamla avelsreglerna (dom hittar ni här) är fortfarande godkända.
Avelsrådet bör kontaktas före parning för information och eventuell rådgivning!