Rekommenderade avelshundar

På den här sidan finner ni en lista över rekommenderade avelshundar. De hundar som finns på listan uppfyller de meriter som Kopovklubben anser att alla avelsdjur bör ha. Dessa meriter finns listade i den Rasspecifika avelsstrategin.

Vi gör inget anspråk på att listan ska vara komplett då den grundar sig på information som inkommit till styrelsen. Har du en hund som du känner uppfyller kraven för att vara en rekommenderad avelshund men som inte finns med på listan. Skicka då in hundens registreringsnummer samt de meriter du vill åberopa till klubbens e-postadress: styrelsen.sskk@gmail.com.

Listan är uppdaterad 2019-0609.
Här finner du listan