Avel

Svenska Slovensky Kopovklubben stöttar uppfödare och hundägare i deras arbete med utveckling av rasen i Sverige Samt att hjälpa vildsvinsjägare med införskaffning av hundar. Vårt avelsråd hjälper till med att sätta upp program för aveln, och för arbetet med att få fram friska och sunda hundar. Kontakta bör ske med avelsrådet inför parning för att få råd och hjälp till exempel med beräkning av inavelsgrader. Kontakta gärna avelsrådet även inför valpköp eller import för att få tips och rekommendationer.

Avelsråd

Björn Esplund,
Hjo (Västergötland)
be@almnas.com

Avelsprogram

För att få registrera avkommor till kopovhundar:
Måste både tik och hanhund vara höftledsröntgade, resultatet skall också finnas hos SKK innan parning. Detta enligt årsmötesbeslut i SSKK i mars 2007 och sedan i SKK´s AK i maj 2007. Beslutet gäller från och med 1 januari 2008.
För att få rekommendation som uppfödare:
Skall man uppfylla de grundkrav som presenteras i Svenska Kennelklubbens ”Grundregler för medlemmar i Svenska Kennelklubben. Se Grundregler-SKK-2014-S7.pdf
Vidare skall man arbeta med sin avel enligt de grundregler som föreskrivs i SSKK’s stadgar.
För att få avelsrådets rekommendation och valphänvisning på en parning/valpkull:
skall parningen ha skett i enlighet med den rasspecifika avelsstrategin (RAS).

Avelsrådet bör kontaktas före parning för information och eventuell rådgivning!

Dokument

Rasspecifika avelsstrategin utgåva 5 (RAS).

Sammanställning av Hälsoenkät 2018