Avel

Varsågod att ladda ner diverse dokument, listade nedan;

För att få Kopovklubbens rekommendation som uppfödare…
skall man uppfylla de krav som föreskrivs i Svenska Kennelklubbens ”Grundregler för uppfödning och överlåtelse av hund”.
skall man arbeta med sin avel enligt de grundregler som föreskrivs i Svenska Slovensky Kopovklubbens stadgar.
För att få avelsrådets rekommendation och valphänvisning på en parning/valpkull:
skall Svenska Slovenský Kopovklubbens avelsrekommendationer följas:
Avelsregler (ver. 2) för SSKK giltiga från 2016-11-01
Gäller fr.o.m 2016-11-01.
Avelsrådet bör kontaktas före parning för information och eventuell rådgivning!