Årsmöte 2023

Postad
Kopovklubben

Söndagen 5 mars genomförde klubben digitalt årsmöte. Ett stort tack till er som deltog!

I sedvanlig ordning hanterades handlingar såsom klubbens verksamhetsberättelse, ekonomi och verksamhetsplan. Valberedningens förslag till styrelse för 2023 antogs. Styrelsen ser ut som följande:

Ordförande (1 år) Rolf Tibbe Sandberg

Lottie Norén, Ulf Ekström, Lars Niklasson (1 år kvar ordinarie)

Patrick Hillberg (nyval ledamot 2 år)

Suppleanter: Jonas Feldin, Robert Bruus, Klas Johansson (omval 1 år) samt Fredrik Westerberg (nyval 1 år)

Till valberedning: Per Franzén (1 år kvar), nyval Erik Viklund och Martin Lindén.

Vår tidigare kassör Tony Johansson lämnar nu sitt mångaåriga uppdrag i styrelsen för SSKK. Vi vill rikta ett särskilt stort och varmt tack för den otroligt fina insatsen som Tony gjort för vår rasklubb under sina år som kassör. Tony har varit en klippa med sin kompetens och stabiltet i vårt arbete.

Sist men absolut inte minst: Årets Kopov 2022

Årets Kopov 2022 tillfaller Aron och hans ägare Emma Olsson. Aron (som tillvardags kallas Nyx) har genom sina starter på jaktprov med prisvalörer (1:a samt 2:a) i kombination med annan meritering såsom hägnprov och utställningsresultat. Ett stort grattis till Aron och Emma som tillsammans arbetat fram det mycket fina resultatet!

Årets Kopov är ett vandringspris som är instiftat av vår hedersmedlem Anders Wideson.