Årsmöte 2020 den 21:e mars

Postad

Välkommen på årsmöte 2020

Lördagen den 21 mars sammankallar vi medlemmar av SSKK till årsmöte på Mamima Jakt. Årsmötet startar kl 11.00. Motioner ska vara styrelsen till handa senast 15 februari och skickas till styrelsens mail.

I samband med årsmötet finns det möjlighet att träna hund i vildsvinshägn till en kostnad av 900 kr. Hägnträning bokas till styrelsens mail och ska vara förbetalt senast 7 mars. Vid avbokning återbetalas ej pengarna.

Vi kommer också att erbjuda ett antal platser för klubbens egna hägntest. Återkommer med mer information om upplägg och kostnad.

För att kunna beräkna lunch och kaffe/fika önskar vi att deltagare på årsmötet anmäler sig till styrelsens mail senast en vecka innan årsmötet.

styrelsen.sskk@gmail.com

Välkomna!