Digitalt årsmöte 2022 lördag 19 februari klockan 15.00

Slovensky Kopovs päls är släthårig, svart med eldfärgade teckningar.

Välkommen till Kopovklubben

DSC01567

Vi är en rasklubb som är ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK)  och Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar (SSDV). Vi verkar för rasens utveckling som vildsvinshund i Sverige. I arbetet ingår att ordna möjligheter till hägnträning,diplomtest, jaktprov, viltspår samt utställning. Dessutom är vår ambition att Kopoven även i fortsättningen ska vara en frisk ras. Det gör vi genom att tillhandahålla avelsråd till uppfödare och köpare av kopovhundar samt hjälp vid import.

Under rubrikerna ovan hittar du det mesta om vår klubb, och om våra kontaktpersoner som sitter i de olika funktioner som finns inom klubben. Har du frågor så vill vi förstås att du kontaktar oss.  /styrelsen

Nyheter